?

Gặp gỡ các giảng viên

Master Vanderlipé: BJJ người lớn và trẻ em, TSD của trẻ em

Master Vanderlipé đã được đào tạo võ thuật từ năm 1985, và năm 1996, đã tuyên bố danh hiệu nhà vô địch Kickboxing California. Anh ấy là một đai đen cấp 4 trong TSD, một 
Vành đai đen cấp 3 ở BJJ, đai đen cấp 3 ở Kenpo và đai đen Takwondo dưới Master J Perry. 

 

kugtarpics2.jpg

Maám Cecilia Vanderlipé: BJJ và TSD của trẻ em

Maám Cecilia Vanderlipé đã được đào tạo tại Kugtar MMA từ năm 1995. Cô là một đai đen cấp 3 trong TSD và một vành đai màu nâu ở BJJ.

Hoa hậu Anesa Vanderlipé: BJJ và TSD của trẻ em

Hoa hậu Anesa Vanderlipé đã được đào tạo tại Kugtar từ năm 2003. Cô có đai đen cấp độ 2 trong TSD và một vành đai màu tím ở BJJ.

Ông Stephen Hernandez: Muay Thai và Kickboxing

Ông Stephen Hernandez đã được đào tạo tại Kugtar từ năm 2012. Ông là một đai đen cấp độ 2 ở Takewondo, và một 
Thắt lưng màu tím trong BJJ.

Lauren Hernandez: Yoga 

?