?

Dùng thử miễn phí

Hãy đến và trải nghiệm một lớp miễn phí!

Chúng tôi chào đón sinh viên mới đến một bản dùng thử miễn phí cho bất kỳ một trong các chương trình của chúng tôi. 

Phải làm gì: 

1. Xem một lớp học.

2. Lên lịch một cuộc hẹn với quầy lễ tân để thử một lớp. 

3. Trải nghiệm lớp học của chúng tôi!

Điên đây đu? vao biê?u mâu dươi đây Nếu bạn có câu hỏi nào! 

IMG_2797.jpg

Cảm ơn!Tin nhắn đã gửi.

?