lịch bóng hôm nay Brooks Koepka ?? bnh ch?n C?u th? xu?t s?c nh?t n?m trn PGA Tour

Brooks Koepka ?? ???c Jack Nickolas trao t?ng Gi?i th??ng C?u th? xu?t s?c nh?t n?m c?a n?m ny sau khi cc thnh vin Tour b? phi?u ?ng h? Ng??i ch?i M?

Nh v? ??ch PGA v Hoa K? m? r?ng Brooks Koepka gi? ?ay c th? thm c?u th? xu?t s?c nh?t n?m c?a PGA vo danh sch danh hi?u c?a mnh sau khi ginh ???c Gi?i th??ng Jack Nicklaus Cp kh?ng ai khc ngoi chnh Nickolas.

Su n?m qua ?? ch?ng ki?n ??su nh v? ??ch PGA khc nhau ginh ???c chi?c cp, lau nh?t trong l?ch s? ?? th?y m?t ng??i ch?i khc nhau k? t? n?m 1990. Sau khi b? Nickolas ng?c nhin, Koepka nh?n xt r?ng thi ?? c?a anh ta trong khi kh?ng ch?i l m?t ?ng gp l?n trong n? l?c ph?c h?i c?a anh ta ?? ph?c h?i Sau khi x m?t ph?n gan ? c? tay tri. Koepka ni thm r?ng,

I ?? xu?ng khi t?i thi?u m?i th?. T?i ?? c? g?ng ?? c m?t vng quay tch c?c nh?t trn ? khi t?i ? nh. N ?? lm h?i th?i. ? l th?i ?i?m t?i t? nh?t, kh kh?n v? m?t c?m xc ??i v?i t?i. Th?nh tho?ng khi t?i ??t cau h?i, t?i c? ni: I l l lm ?i?u ?. T?i s? ?n th?i. tin t?t hay tin x?u, t?i c n?ng l??ng tch c?c. ?/P>

Ch? m?t b?n gi?i ??u ?? Koepka tr? l?i g?n quan hon thi?n hng ??u t?i Fort Worth Invitational, v ba tu?n sau, anh qu?n ly, v?i t? cch l nh v? ??ch b?o v?, ?? ginh chi?n th?ng ? Hoa K? m? r?ng, l?n ??u tin k? t? n?m 1989 khi Curtis Strange ??t ???c T??ng t? nh? v?y.

Brooks Koepka Ti?p t?c bi?u di?n t?t trong su?t ph?n cn l?i c?a tour du l?ch v c th? gi? Tiger Woods ?? ginh ch?c v? ??ch t?i Bellerive. Sch ch? tr? thnh ng??i ch?i th? n?m trong l?ch s? PGA ?? ginh ch?c v? ??ch PGA v Hoa K? m? r?ng trong cng n?m. Anh tham gia Tiger Woods, Ben Hogan, Gene Sarazen v Jack Nicklaus.

S? phi?u b?u c l?i cho ng??i chi?n th?ng kh?ng ???c PGA ti?t l?, m cn trong l phi?u n?m nay l Francesco Molinari, ng??i chi?n th?ng c?a nh v? ??ch m? r?ng Anh, Justin Rose, ng??i chi?n th?ng c?a FedEx Cup, Bryson DeChambeau v Justin Thomas, c? hai trong ? ki?m ???c ba chi?n th?ng trong ma gi?i ny.

C?ng ki?m ???c gi?i th??ng trong n?m nay l Thomas, ng??i ?? ginh ???c Cp Arnold Palmer v ?? ??ng ??u danh sch ti?n. ?ng c?ng ?? ??t ???c thnh tch ? vo n?m ngoi v tr? thnh ng??i ??u tin ??t ???c ?i?u ? k? t? khi Tiger Woods ?? lm vo n?m 2006/2007. Justin Thomas ?? ???c trao gi?i th??ng Byron Nelson v Vardon Trophy v ?? ??t ???c m?c trung bnh ?i?m ???c ?i?u ch?nh th?p nh?t trong chuy?n l?u di?n.

Nickolas ?? trao cho Koepka gi?i th??ng t?i kha h?c t?i nh c?a anh ?y trong m?t cu?c ph?ng v?n t?i Cau l?c b? Bear s s ? West Palm Beach, Florida. ? l nh c?a Brooke s tu?n ??u tin sau khi ch?i Gi?i v? ??ch Dunhill Links.

??i v?i nh?ng ng??i ch?i g?n, ?ay l th?i ?i?m ly t??ng ?? ??t c??c c?a b?n khi ma PGA k?t thc v?i vi?c x?p h?ng hng ??u c?a chng t?i Trang web c c??c PGA Tour. Koepka v tour di?n hi?n ?ang ??n Cup CJ Men s CJ ? Hn Qu?c tr??c khi ??n Th??ng H?i cho cc nh v? ??ch HSBC.

Tc gi? N? - l nh v?n ng??i M? c?a chng t?i, ng??i thch t? mnh ch?i bi v? m?i th? Golf & NHL, anh ?y bao g?m ch? y?u l pha M? c?a tr ch?i khi Doug bao qut Canada. Trong th?i gian ngh? ng?i, anh ta th??ng c th? ??n Greens ho?c trn b?ng ch?i m?t s? khc c?n c?u