da bong DeMar DeRozan ?? giao d?ch v?i San Antonio Spurs cho Kawhi Leonard

DeMar DeRozan ?? ???c giao d?ch v?i San Antonio Spurs cho Kawhi Leonard v m?t b?n nhp n?m 2019

Nh?ng thay ??i ti?p t?c v?i Toronto Raptors. ??u tin, ? l Hu?n luy?n vin Dwane Casey, v bay gi? n l Demar DeRozan. Sau m?t cu?c ch?y ?ua v? ??ch th?t b?i khc, Raptors tuyn b? h? ?? trao ??i DeRozan cho San Antonio cho Kawhi Leonard.

Th?a thu?n, bao g?m Toronto t? b? Jakob Poeltl, m?t l?a ch?n d? th?o 219, ?? ???c xc nh?n th?ng qua m?t b?n tin v s? th?y Daniel Green ??n Toronto nh? m?t ph?n c?a giao d?ch. Tin t?c ny xu?t hi?n ngay sau v? n? sng b?t ng? c?a Dwane Casey. Toronto ?? ginh chi?n th?ng trong H?i ngh? ??ng ma tr??c nh?ng ?? kh?ng ti?n b? trong tr?n chung k?t sau khi thua ? vng hai tr??c Cleveland Cavaliers.

DeMar DeRozan l c?u th? ghi bn hng ??u cho Raptors. Anh ?y l m?t trong nh?ng c?u th? n?i ti?ng nh?t trong ??i v ch?i trong chn ma. ? tu?i 28, m?t ng??i b?n ??a Compton, California, giao d?ch ?? gay b?t ng? cho ng?i sao ti?n ??o, ng??i kh?ng mu?n ???c giao d?ch.

Nh?n xt v? giao d?ch, DeRozan ?? ??ng,

B e ?? ni m?t ?i?u v k?t qu? khc. C th? tin t??ng em. Ain t kh?ng c lng trung thnh trong tr ch?i ny. Bn cho b?n nhanh chng cho m?t cht kh?ng c g ? Ch?ng m?y ch?c b?n c hi?u kh?ng?

Kawhi Leonard ?? ch?i v?i Spurs trong b?y n?m tuy nhin ma tr??c ch? ch?i trong chn tr?n do ch?n th??ng ? chan. ? tu?i 27, anh ?? gip San Antonio ginh gi?i v? ??ch NBA 2014 v l ng??i nh?n gi?i th??ng MVP Chung k?t NBA. Sau khi ra ngoi ph?n l?n ma gi?i, m?i quan h? gi?a Spurs v Leonard ?? tr? nn tiu c?c ?? ?? anh ta yu c?u ???c giao d?ch.

Tin t?c CBC

N?u Kawhi ??n Toronto kh?e m?nh, anh ta s? l m?t b? sung v?ng ch?c cho m?t ??i hnh sao bao g?m Serge Ibaka, Jonas Valanciunas v Kyle Lowry. Tham gia danh sch ? bao g?m cc c?u chi?n binh tr? h?n nh? Pascal Siakam, Delon Wright, Pascal Siakam v O.G. Anunoby.

Trong ma gi?i cu?i cng c?a mnh, Leonard c trung bnh 25,5 ?i?m m?i tr?n v nh?ng n? l?c ? ?? ch?ng ki?n ??anh th? ba trong cu?c b? phi?u cho NBA MVP. Trong khi DeRozan cn ba n?m trong h?p ??ng hi?n t?i v?i Raptors, Leonard l m?t ??i ly mi?n ph v do ? s? gip Toronto ti?t ki?m v?i m?c l??ng c?a mnh.

C r?t t nghi ng? r?ng DeMar l ng??i ch?i hng ??u trong ??i hnh Raptors, v ha h?c c?a anh ta v?i Lowry ?? ???c ghi chp l?i. Drafter th? chn t?ng th? vo n?m 2009, anh l ng??i kh?i ??u lin t?c cho Raptors ?? gip nh??ng quy?n th??ng m?i cho vng playoff NBA n?m n?m lin ti?p. ??n nay, DeRozan l ng??i l?nh ??o ?i?m m?i th?i ??i c?a Raptors v?i 13.296, anh ?? th?c hi?n 4.716 bn th?ng, 3.539 c nm mi?n ph ???c th?c hi?n v ch?i 675 tr?n.

Cc ??ng ??i vang ln khi m?t DeMar vo th? T? v?i vi?c ??ng bi Demarre Carroll trn Twitter r?ng,

Daniel Green ?? ch?i 60 tr?n ma tr??c cho Spurs v ???c coi l m?t m?i ?e d?a khi ni ??n vi?c ?ng gi ba con tr?. ? tu?i 31, trung bnh trn m?i tr?n ??u c?a anh ?y l 8,6 v anh ?y ?? ch?i ph?n l?n s? nghi?p bng r? chuyn nghi?p c?a mnh v?i San Antonio. Jakob Poeltl c trung bnh 6,9 ?i?m m?i tr?n v 4,8 h?i ph?c. Anh ?y l m?t c?u th? b?ng gh? quan tr?ng cho Raptors ma tr??c v s? ch?i trong ma gi?i NBA th? ba c?a anh ?y trong n?m nay.

V?i ma gi?i NBA ?ang di?n ra vo thng 10, cc giao d?ch s? lm th? no ?? t?ng ??i s? ???c nhn th?y. ??i v?i ng??i ham m? Toromto, m?t Demar l m?t c ?nh m nhi?u ng??i t?c gi?n, tuy nhin, v?i Additon of Leonard, m?t c?u chi?n binh dy d?n kinh nghi?m v nh v? ??ch NBA, ? c th? l ??i bng ny c?n thi?t. ??i v?i nh?ng ng??i ch?i punters tm ki?m v? pha tr??c cho ma m?i, chng t?i Cc trang web c c??c th? thao bng r? hng ??u c?a Canada C t?t c? cc NBA Actionyou Crave ? T?i sao kh?ng ??ng ky h?m nay v chu?n b? cho ma gi?i s?p t?i.

Tc gi? Xin cho, tn t?i l Ava. T?i l m?t ng??i ?am m th? thao s?c s?o v thch kh?ng ch? xem m cn ch?i nhi?u lo?i trong s? h? trong su?t c? n?m. Nh?ng ng??i m t?i ??c bi?t thch ???c ph?n nh trong cc bi ??ng t?i c xu h??ng vi?t, xu?t pht t? kinh nghi?m c?a t?i trong m?n ?i?n kinh ??i h?c, b?o hi?m cho NBA v ng??i tham d? Keen ...